×
×

مربیان

از مجموعه روش های انتقال مفاهیم دینی به کودکان ونوجوانان
مسابقه غدیر
از مجموعه روش های انتقال مفاهیم دینی به نوجوانان
غدیر کودکان
از مجموعه روش های انتقال مفاهیم دینی به کودکان
شش اینفوگرافی ویژه عید غدیر
کتابی مناسب تبلیغ عید غدیر
با اجرای این مسابقه کودکان را با نعمت های خدا بیش از پیش آشنا گردانید
ویژه اجرا برای نوجوانان در ایام دهه ولایت
ویژه اجرا در ایام غدیر
ویژه اجرا درایام عید غدیر

صفحه‌ها