×
×

مربیان

آشنایی دانش اموزان با اسامی مبارک سوره های قرآن
دانش آموزان با حل این کاربرگ با معارف قرآنی آشنا می گردند .
جزوه روش اردوداری برگرفته ازبیانات استاد راستگو
آموزش احکام نماز به دانش آموزان متوسطه اول با استفاده از روش های جذاب
ویژه مقطع متوسطه
جدول قرآنی بسیار زیبا ویژه دانش آموزان مقطع متوسطه اول
جدولی بسیار زیبا ویژه نوجوانان
آیه ها وروایت هایی که دانش آموزان باید با توجه به آن مثل هایش را بیابند وبنویسند
درسنامه خورشید پشت ابر باموضوع غیبت امام زمان
طرح درس شهادت امام حسن عسگری وآغاز امامت امام زمان ویژه مقطع متوسطه دوره اول

صفحه‌ها