×
×

مربیان

ویژه محرم و اربعین حسینی
در این درسنامه دانش آموزان با برخی از رفتار ها وسیره پیامبر اکرم آشنا می شوند.
درسنامه با موضوع پیامبر اکرم ویژه نوجوانان
پاورپوینت مسایقه ای ویژه نوجوان
تکنولوژی کلاسداری
مجموعه صدکاربرگ آموزشی باروش مسابقه ویژه نوجوانان
هفت بازی فکری بسیار جالب وجذاب ویژه اجرا در کلاس
شعررمضان برای نوجوانان
تاریخچه غصب سرزمین فلسطین توسط اسرائیل
در این پاورپوینت با روش ها، بایستگی ها و قالب های مورد نیاز در فعالیت های فرهتگی آشنا می شوید

صفحه‌ها