×
×

مربیان

روش های کلاسداری
مجموعه ای از مسابقات که هرکدام داخل برگه ای جداگانه طراحی شده تا این برگه هارا شما مربیان عزیز میان نوجوانان توزیع نمایید
ده عدد مسابقه فرهنگی به صورت جدول در برگه که مربیان عزیز باتوزیع میان دانش آموزان از آنان می خواهند تا سوالات را حل کرده ورمز را حدس بزنند
هفت بخش شامل مسابقات احکام ، مسابقات با موضوعات اخلاقی، مسابقات با موضوعات اجتماعی ، مسابقات با موضوعات اعتقادی و....که ما نمونه هایی را جهت الگو گیری در این جا برایتان آورده ایم .
شعر هایی مناسب اجرا در کلاس واردو که در عین آموزنده بودن نشاط وهیجان به کودکان میبخشد
رنگ آمیزی احادیث با موضوع بهداشت و پاکیزگی
مجموعه ای که در زیر خدمت شما دوستان تقدیم می گردد ، متشکل از برگه هایی است که با احادیثی با موضوع نظافت ، پاکیزگی و بهداشت می باشد که متناسب با هر حدیث تصویری در هر برگه آمده ، که کودک هنگام رنگ آمیزی برگه با حدیث آشنا می شود و چند نمونه ی رنگ آمیزی شده ب
گلبرگ قرآن
درسنامه گلبرگ های قرآن
بازی های اردویی
آشنایی مربیان گرامی با بازی هایی که در اردو به طور گروهی بانشاط بالا می توانید اجرا نمایید
آموزش روش قصه گویی برای کودکان جهت انتقال مفاهیم دینی با استفاده از این روش به آنان قابل استفاده برای مربیان کودک
دژ مستحکم
همان طور که می دانید استفاده از وسایل وابزار کمک آموزشی بهترین راه برای انتقال مفاهیم دینی به کودکان ونوجوانان می باشد...

صفحه‌ها