×
×

مربیان

مجموعه اشعارباموضوع اهل بیت علیهم السلام
باپاسخ دادن به این سوالات با پیامبرانی که در قرآن نام وداستانشان ذکر شده آشنا شوید
آشنایی دانش اموزان با اسامی مبارک سوره های قرآن
دانش آموزان با حل این کاربرگ با معارف قرآنی آشنا می گردند .
جزوه روش اردوداری برگرفته ازبیانات استاد راستگو
آموزش احکام نماز به دانش آموزان متوسطه اول با استفاده از روش های جذاب
ویژه مقطع متوسطه
جدول قرآنی بسیار زیبا ویژه دانش آموزان مقطع متوسطه اول
جدولی بسیار زیبا ویژه نوجوانان

صفحه‌ها