×
×

احکام وآداب مخصوص پارک ها ، فضا های سبز و مراکز تفریحی

احکام وآداب مخصوص پارک ها ، فضا های سبز و مراکز تفریحی

نام کتاب: احکام وآداب مخصوص پارک ها ، فضا های سبز و مراکز تفریحی

از مجموعه کتاب های فقه وزندگی

نویسنده: سید محمد موسوی

انتشارات : نشر معروف

توضیح: این کتاب از پنج فصل؛

 

آشنایی با تعریف پارک وویژگی های آن

مناسبات اسلامی وپارک ها

وظایف مدیران پارک ها وفضاهای سبز

وظایف مردم در برابر پارک ها و فضا های سبز

آسیب شناسی پارک ومراکز تفریحی

تشکیل یافته است

آپلود کتاب: 
مخاطب کتاب: 
  • ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ - ۹:۱۹
  • نظرات ۰