×
×

احکام وآداب استفاده از تلفن همراه

احکام وآداب استفاده از تلفن همراه

نام کتاب: احکام وآداب  استفاده از تلفن همراه

 

از مجموعه کتاب های فقه وزندگی

 

نویسنده: مرتضی دایی چینی

 

انتشارات : نشر معروف

 

توضیح: این کتاب ازهفت بخش؛

 

معروفات ( فوائد و خوبی های ) تلفن همراه

احکام مربوط به تولید کنندگان تلفن همراه

احکام مربوط به فروشندگان  تلفن همراه

احکام مربوط به تعمیر کاران تلفن همراه

احکام مربوط به مصرف کنندگان تلفن همراه

هشدار در میزان استفاده از تلفن همراه

آداب استفاده از تلفن همراه

تشکیل یافته است

آپلود کتاب: 
مخاطب کتاب: 
  • ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ - ۲۰:۲۵
  • نظرات ۰