×
×

احکام وآداب رایانه واینترنت

احکام وآداب رایانه واینترنت

نام کتاب: احکام وآداب رایانه واینترنت

از مجموعه کتاب های فقه وزندگی

نویسنده: محمود صادقی

انتشارات : نشر معروف

توضیح: این کتاب از سه بخش؛

۱-کلیات ( ۱- تعریف وتاریخچه رایانه واینترنت/ ۲- شرایط استفاده از رایانه واینترنت/۳-خطرات استفاده زیاد از ابزار رایانه ای/۴- کارکرد های مثبت ومنفی رایانه واینترنت)

۲-رایانه در آیینه آداب واحکام(۱- احکام وآداب کپی رایت/۲- احکام وآداب بازی های رایانه ای/۳- احکام وآداب موسیقی ۴- مسایل متفرقه پیرامون احکام وآداب رایانه واینترنت)

۳-اینترنت در آیینه آداب واحکام (۱- خانواده واینترنت/۲-روابط زن ومرد در فضای مجازی/۳-جرایم رایانه ای واینترنتی/۴- احکام وآداب متفرقه اینترنتی)

تشکیل یافته است

 

آپلود کتاب: 
مخاطب کتاب: 
  • ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ - ۱۹:۴۳
  • نظرات ۰