×
×

احکام وآداب دانش آموزی ودانشجویی

احکام وآداب دانش آموزی ودانشجویی

نام کتاب: احکام وآداب دانش آموزی ودانشجویی

از مجموعه کتاب های فقه وزندگی

نویسنده: مسعود صفی یاری / زیر نظر استاد فلاح زاده

انتشارات : نور السجاد

توضیح: این کتاب از سه فصل ؛

۱-رمز خوشبختی ( کلیاتی درباره علم ودانش وجایگاه آن در اسلام)

۲- بایسته های دانش آموزی ودانشجویی

۳-دین ودانش ( آداب واحکام مربوط به رشته های مختلف درسی دانشجویی )

تشکیل یافته است.

 

آپلود کتاب: 
مخاطب کتاب: 
  • ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ - ۱۹:۱۲
  • نظرات ۰