×
×

من وپاییز وبارون

من وپاییز وبارون

در این اثر کودکان پیش دبستانی وسال های اول دبستان :

با فصل پاییز وماه های آن آشنا می شوند.

با آب وهوای پاییزی ومراقبت های ویژه این فصل آشنا می شوند.

تاثیر این فصل را بر محیط اطراف خود وگیاهان وجانوران فرا می گیرند

کتاب به صورت تعاملی می باشد  « بعضی صفحات ، رنگ آمیزی ، چسباندن و... دارد .این صفحات را میتوانید پرینت بگیرید تا  کار برای کودک راحت  تر باشد»

نویسنده:حمید رضا کاظمی وگروه نویسندگان

کاری از سازمان فرهنگی شهرداری تهران/کتاب های کودک گلدون

آپلود کتاب: 
مخاطب کتاب: 
  • ۱۳۹۹/۹/۸ - ۱۴:۵۰
  • نظرات ۰