×
×

بازی با مدادرنگی ها مانند الگو شکل بساز

بازی با مدادرنگی ها مانند الگو شکل بساز

از مجموعه بازی های بازی درخانه

بازی شماره۲۹: با مدادرنگی ها مانند الگو شکل بساز

مناسب برای کودکان سه تاشش سال

 

وسایل مورد نیاز:  مداد رنگی، کاغذ

 

دو عدد کاغذ سفید A4 را کنار هم قرار داده روی کاغذ سمت چپ  با استفاده از رنگ های مشخص ومعین شکل های مختلف از آسان به سخت بکشید از کودک بخواهید با  کنار هم قرار دادن مداد های رنگی اش مانند  شکل ورنگ های الگو شکل را بسازد.

هدف بازی:  شناخت رنگ های مختلف، شناخت اشکال واجسام مختلف، شناخت مفهوم حجم واندازه ، افزایش دقت وتمرکز

موضوع بخش کودکان: 
  • ۱۳۹۹/۸/۱۷ - ۱۶:۲۲
  • نظرات ۰افزودن دیدگاه

لطفا پاسخ سوال را بنویسید.