×
×

بازی پازل دایره ها

بازی پازل دایره ها

از مجموعه ی بازی های بازی در خانه

 

بازی شماره۶: پازل دایره ای

مناسب برای کودکان: ۴ تا ۸ سال

وسایل مورد نیاز: دو عدد مقوا ،پرگار، قیچی،  چسب، مدادرنگی یا آبرنگ

ابتدا با استفاده از پرگار دو دایره ی یک اندازه روی دو تکه مقوایتان رسم نمایید . سپس با قیچی بادقت دور دایره هایتان را برش دهید. حالا شما دو شکل دایره ای دارید  که آن هرا الگوی  دایره ای شماره یک والگوی  دایره ای شماره دو مینامیم .  مجددا با استفاده از پرگار هفت عدد دایره کوچک یک اندازه مانند آن چه در فیلم آمده روی هر دو  الگوی دایره ای تان رسم نمایید . حالا  دایره ها را با مداد به دوقسمت نیمکره شمالی وجنوبی تقسیم نمایید. با مداد رنگی یا آب رنگ  نیم کره های شمالی وجنوبی الگوی دایره ای شماره یک  را متفاوت از هم رنگ نمایید . سپس مانند آن چه این هفت دایره را رنگ زدید ، هفت دایره  الگوی شماره دو رانیز ، عینا رنگ بزنید. حالا با کاتر دور هفت دایره  الگوی شماره یک را برش زده ،دایره هایش را خالی وخارج نمایید. سپس الگوی شماره یک را که هفت دایره کوچکش خالی شده ، دقیق روی الگوی شماره دو بچسبانید.
حالا هفت قطعه دایره ی الگوی شماره یک را درهم مخلوط نموده ، در اختیار کودک قرار دهید تا آن ها را مانند الگوی شماره دو در جاهای خالی قرار دهد.

 

هدف بازی:  شناخت وترکیب رنگ ها، شناخت اشکال واجسام ، افزایش هماهنگی میان دست وچشم، قرینه یابی، افزایش دقت، سرعت عمل

 

موضوع بخش کودکان: 
  • ۱۳۹۹/۸/۲ - ۱۳:۱۶
  • نظرات ۰افزودن دیدگاه

لطفا پاسخ سوال را بنویسید.