×
×

من وجمع دوستانه

من وجمع دوستانه

در این اثر کودکان پیش دبستانی :

بامفهوم دوستی وشیوه آغاز ارتباط آشنا می شوند.

شیوه های بیان احساس وهمدلی با دیگران را می آموزند

مهارت حل تعارض وارتباط موثر با دیگران را فرا می گیرند.

کتاب به صورت تعاملی می باشد  « بعضی صفحات ، رنگ آمیزی ، چسباندن و... دارد .این صفحات را میتوانید پرینت بگیرید تا  کار برای کودک راحت  تر باشد»

نویسنده:حمید رضا کاظمی وگروه نویسندگان

کاری از سازمان فرهنگی شهرداری تهران/کتاب های کودک گلدون

آپلود کتاب: 
مخاطب کتاب: 
  • ۱۳۹۹/۵/۱۰ - ۱۴:۱۹
  • نظرات ۰