×
×

من ودوست داشتن خدا

من ودوست داشتن خدا

در این اثر کودکان پیش دبستانی :

با احکام فردی نماز و روزه آشنا می شوند

با احکام اجتماعی مانند نماز جماعت ، حج وامر به معروف ونهی از منکر آشنا می شوند

با ایام، مناسبت ها ومکان های مذهبی واعمال مربوط به آن ها آشنا می شوند.

کتاب به صورت تعاملی می باشد  « بعضی صفحات ، رنگ آمیزی ، چسباندن و... دارد .این صفحات را میتوانید پرینت بگیرید تا  کار برای کودک راحت  تر باشد»

نویسنده:حمید رضا کاظمی وگروه نویسندگان

کاری از سازمان فرهنگی شهرداری تهران/کتاب های کودک گلدون

آپلود کتاب: 
مخاطب کتاب: 
  • ۱۳۹۹/۵/۸ - ۱۴:۱۹
  • نظرات ۰