×
×

محمد طبیب انسان ها

محمد طبیب انسان ها

دریافتی آزاد از سخنان امام خامنه ای به مناسب عید مبعث از سال ۶۸تا۸۰

هزاران سال ازعمربشر دراین کره ی خاکی می گذرد وهمچنان این موجودخاص ازدردهای همیشگی خود رنج می برد؛ خودخواهی وخودبزرگ بینی ،خودپرستی واستکبار، جهالت وکج فهمی ، تبعیض و ظلم ،استثمارواستضعاف ،جنگ وبرادرکشی،عقب ماندگی ونابسامانی، بی خانمانی و گرسنگی، خلافکاری و انحطاط اخلاقی و...

آری سیاه ورزی های امروزبشرباچندین هزارسال پیش تفاوتی نکرده وتمدن جدیدغرب وپیشرفت های علم هم نتوانسته دردهای اصلی بشر رادرمان کندونه تنها نتوانسته ونخواهد توانست بلکه برحجم گرفتاری های بشرافزوده است، چیزی در مجموعه زندگی انسان عوض نشده وجهالت های حقیقی بشر ازبین نرفته است  اما درمیان این عمرطولانی بشرهمواره حقیقتی طبیعی ازقلب هستی برای وصول به مقصودووهدف آفرینش ظهوروبروزنموده تاهمه ی عالم رابه تبع وجود خودبه کمال رساند

حقیقتی به نام پیامبر!

 پیامبر آن انسان کمال یافته واز جانب کمال مطلق آمده ایست که ظهورمی کند تاعالم راطبق پیشنهاد خدا بسازد باراهی نو وباعلاجی قطعی برای دردها ی اصلی بشریت طبیبی دوار که باواقع بینی دردهای انسان راعلاج می کند،وزندگی بشر رابه رنگ خدا نقاشی می کند.

ما مسلمانان مفتخریم شعار پیروی ازمحمد که خاتم پیامبران است راسرمی دهیم وعمل به کتاب وسنت او واهل بیتش را راه رسیدن به سعادت وکمال بشر میدانیم امامعترفیم که تقصیرداریم هم درشناخت او وهم در شناساندن اوبه عالم وهم درعمل به دین او، ما مسلمانان باید درارائه معارف حقیقی اسلام  درسطح جهان ونشان دادن الگویی درست ازدین پیامبرخاتم کوشش کنیم

امروز بزرگترین وظیفه ما مسلمین بازگشت به تفکر ناب  اسلام  وحاکمیت آن است امروز یکی ازهمان فصل های تعیین کننده درسرنوشت امت اسلام است که دراین فصل مسلمین بایددرمقابل انسانیت مظلوم وحیرت زده دربرابر تمدن جاهلی غرب ،تصمیمی بگیرند! تصمیم بگیرند که زندگی سعادتمندانه وعزتمندانه محمدی وراه نجات راانتخاب می کنند یا ...

دریافتی آزاد از سخنان امام خامنه ای به مناسب عید مبعث از سال ۶۸تا۸۰

 

 

موضوع: 
  • ۱۳۹۵/۵/۲۹ - ۱۶:۲۹
  • نظرات ۰افزودن دیدگاه

لطفا پاسخ سوال را بنویسید.