×
×

چه جوری؟ این جوری

چه جوری؟ این جوری

در این اثر کودکان پیش دبستانی :

با مفهوم خانه وخانواده ، مهارت ها وآداب مربوط به آن آشنا می شوند.

با وعده های غذایی ، انواع غذا وخوراکی ها وآداب ومهارت های مربوطه آشنا می شوند.

با پوشاک، کاربردها ومهارت های مربوط به آن آشنا می شوند.

کتاب به صورت تعاملی می باشد  « بعضی صفحات ، رنگ آمیزی ، چسباندن و... دارد .این صفحات را میتوانید پرینت بگیرید تا  کار برای کودک راحت  تر باشد»

نویسنده:حمید رضا کاظمی وگروه نویسندگان

کاری از سازمان فرهنگی شهرداری تهران/کتاب های کودک گلدون

آپلود کتاب: 
مخاطب کتاب: 
  • ۱۳۹۹/۴/۱۰ - ۱۵:۵۵
  • نظرات ۰