×
×

من وما وهمه

من وما وهمه

در این اثر کودکان پیش دبستانی :

با کار گروهی وفواید آن آشنا می شوند.

با نقش ، مسوولیت ها وحقوق خود وسایر افراد در محیط خانواده وجامعه آشنا می شوند.

با آداب، قوانین ورعایت هنجار های اجتماعی آشنا می شوند.

کتاب به صورت تعاملی می باشد  « بعضی صفحات ، رنگ آمیزی ، چسباندن و... دارد .این صفحات را میتوانید پرینت بگیرید تا  کار برای کودک راحت  تر باشد»

نویسنده:حمید رضا کاظمی وگروه نویسندگان

کاری از سازمان فرهنگی شهرداری تهران/کتاب های کودک گلدون

آپلود کتاب: 
مخاطب کتاب: 
  • ۱۳۹۹/۴/۹ - ۱۵:۳۸
  • نظرات ۰