×
×

من وبهار وگلدون

من وبهار وگلدون

در این اثر کودکان پیش دبستانی :

با فصل بهار وآب وهوای آن آشنا می شوند

تاثیر این فصل را بر محیط اطراف خود وگیاهان وجانوران فرا می گیرند

کتاب به صورت تعاملی می باشد  « بعضی صفحات ، رنگ آمیزی ، چسباندن و... دارد .این صفحات را میتوانید پرینت بگیرید تا  کار برای کودک راحت  تر باشد»

نویسنده:حمید رضا کاظمی وگروه نویسندگان

کاری از سازمان فرهنگی شهرداری تهران/کتاب های کودک گلدون

آپلود کتاب: 
مخاطب کتاب: 
  • ۱۳۹۹/۳/۱۶ - ۱۴:۴۵
  • نظرات ۰