×
×

من ودوستی با خدا

من ودوستی با خدا

در این اثر کودکان پیش دبستانی :

با صفات خدا آشنا می شوند

بانعمت های خدا آشنا می شوند

با مفهوم شکر گزاری آشنا می شوند.

کتاب به صورت تعاملی می باشد  « بعضی صفحات ، رنگ آمیزی ، چسباندن و... دارد .این صفحات را میتوانید پرینت بگیرید تا  کار برای کودک راحت  تر باشد»

نویسنده:حمید رضا کاظمی وگروه نویسندگان

کاری از سازمان فرهنگی شهرداری تهران/کتاب های کودک گلدون

آپلود کتاب: 
مخاطب کتاب: 
  • ۱۳۹۹/۳/۱۶ - ۹:۲۴
  • نظرات ۰