×
×

"احکام بازی های رایانه ای "

"احکام بازی های رایانه ای "

نام اثر: احکام بازی های رایانه ای

نویسنده: محمود صادقی

این کتاب از شش بخش تشکیل یافته است.

بخش اول: کلیاتی پیرامون تعریف وپیشینه بازی های رایانه ای ارایه می دهد.

بخش دوم: اهداف بازی های رایانه ای خارجی

بخش سوم: فواید بازی های رایانه ای

بخش چهارم: آسیب های جسمی وروحی بازی های رایانه ای

بخش پنجم:توهین دربازی های رایانه ای خارجی

بخش ششم: تولید بازی های رایانه ای

بخش هفتم : توزیع  بازی های رایانه ای

بخش هشتم: کاربران بازی های رایانه ای

آپلود کتاب: 
مخاطب کتاب: 
  • ۱۳۹۸/۴/۳۱ - ۹:۴
  • نظرات ۰