×
×

کتاب "شیوه اردو داری"

کتاب "شیوه اردو داری"

نام کتاب: شیوه اردو داری

نویسنده: محمود اکبری

این کتاب از هفت فصل تشکیل یافته است .

فصل اول:کلیات اردو . شامل مواردی مانند : ۱- تعریف اردو ۲- ارکان وعناصر اردو ۳- انواع اردو ۴- اهداف وفواید اردو و....

فصل دوم: در مسیر اردو. در این فصل نگارنده  نکاتی که مسوولین ومربیان اردویی در طول مسیر مبدا تا اردوگاه باید انجام دهند  را مورد توجه قرار میدهد .

فصل سوم: در اردو گاه . در این فصل به برنامه ها ی اردویی وهرآنچه در طول برگزاری اردو  بدان نیاز است را مفصلا مورد نظر قرار داده است.

فصل چهارم: اخلاق در اردو .

فصل پنجم: بازی وسرگرمی های اردو

فصل ششم: شعر وسرود های اردویی

فصل هفتم: اختتامیه.

آپلود کتاب: 
  • ۱۳۹۸/۱/۲۲ - ۱۳:۲۹
  • نظرات ۰