×
×

کتاب مهارت های برنامه ریزی

کتاب مهارت های برنامه ریزی

امروزه با توجه به حجم گسترده فعالیت های تبلیغی از نظر تنوع پیام، مخاطبان وروش های تبلیغی ورویارویی مبلغ با حجم عظیمی از داده ها وموضوع ها ، بیش تر مبلغان دینی با نوعی سردر گمی در محیط تبلیغی رو به رو هستند یا خیال خود را راحت ساخته وبه حد اقل برنامه تبلیغی با مخاطبان محدود بسنده کرده اند تا نیازی به برنامه ریزی نداشته باشند .

از این رو ، هم برای مبلغانی که به توسعه کمی وکیفی تبلیغ خویش می اندیشند وهم مبلغانی که توان جمع بین چند برنامه تبلیغی را ندارند ، توجه به نفس برنامه ریزی وگونه ها وروش های آن در زندگی ودر نهایت توجه به برنامه ریزی تبلیغی برای گسترش فعالیت مبلغ از نظر تنوع وکیفیت ضرورت می یابد .  در این  کتاب تمامی این گزاره ها مورد بحث قرار گرفته است

 

این کتاب از پنج فصل تشکیل یافته است:

فصل اول:  در این فصل نگارنده به تعریف ،ضرورت، آثار،هدف و ویژگی های برنامه ریزی ، پرداخته است.

فصل دوم: در این فصل مراحل برنامه ریزی بیان شده است  : ۱- ارزیابی وضعیت کنونی ۲- فهرست کردن خواسته ها ونیاز ها ۳-تعیین اهداف اصلی وفرعی   ۴- فهرست بندی کار های لازم    ۵- اولویت بندی  ۶- زمان بندی فعالیت ها  ۷-اجرای برنامه

فصل سوم : دسته بندی برنامه ها ، از جهت : فردی ، خانوادگی ، اجتماعی و.....

فصل چهارم : در این فصل به طور مبسوط به برنامه ریزی تبلیغی ویژه مبلغان پرداخته است

فصل پنجم : فصل پایانی چگونگی وشیوه ارزیابی برنامه وبرنامه ریزی مورد توجه قرار گرفته است .

نویسنده : حجت الاسلام امین عظیمی

 

آپلود کتاب: 
مخاطب کتاب: 
  • ۱۳۹۸/۱/۱۱ - ۲۰:۱۰
  • نظرات ۰