×
×

چگونگی جذاب سازی تبلیغ کودک

چگونگی جذاب سازی تبلیغ کودک

مربی باید ازروش هایی که شخصیت اورا دوست داشتنی می کند استفاده کند

چگونگی جذاب سازی تبلیغ کودک

۱-جذاب بودن  شخصیت مربی :

مربی باید ازروش هایی که شخصیت اورا دوست داشتنی می کند استفاده کندتا باعث جذب کودکان شودچراکه وقتی کودکان به او علاقه مندشوند به سخنان او گوش وعمل می کنند این علاقه باعث یادگیری مطالب وعمل به آنها خواهد شد طبق قواعد روانشناسی کودکان ونوجوانان وقتی به کسی علاقه مند می شوند سعی می کنند خودرابه اوشبیه کنندپس سعی کنید دوست داشتنی وجذاب باشید

راه های جذاب بودن برای کودک :

اهمیت دادن به کودک

کاری کنید که کودک با اهمیت نشان داده شود چرا که انسان به طور ذاتی نیاز دارد که اورا ارزشمند بدانند اگر کاری کنید که کودک احساس مهم بودن بکند باعث ایجاد علاقه وجذابیت شما نزد اوخواهد بود وقتی کودکی صحبت می کند چنان محو دراوشوید که گویی کسی جزاودرجهان نیست وقتی به سخنانش گوش می دهید طوری رفتارکنید که گویی هرکلمه ای که به زبان می آورد مهم است از سخنانش تعریف کنید وبه اوبگویید که چه قدر از سخنانش لذت می برید .

پذیرش کودکان همانگونه که هستند

کودک رابی قیدوشرط بپذیرید به طورکامل!ازآنها انتقاد وعیب جویی نکنید چنان وانمود کنید که گویی آنها معجزه خلقت هستند !این نقطه شروع جذب است خواهید پرسید چگونه پذیرش تمام وکمال خودرانشان دهیم ؟ بالبخند وقتی باخوشحالی لبخند بزنید اعتمادبه نفس آنها افزایش می یابد واحساس خوبی درباره ی خودشان پیدا می کنند وشخصی که این احساس رابه آنها القاءکند دوست می دارند قبل ازانکه چیزی بگویید.

تقدیروتشکرازکودک

ازکودکان به خاطرکارهای کوچک وبزرگ آنها تقدیرکنید این طوری بیشتراحساس قابلیت وتوانایی می کنند دراین صورت بازدهی دوبرابر خواهد بود وشماهم به فردی باجذبه تبدیل می شوید.

تحسین وتایید کودکان

همه انسان ها درطول زندگی نیازی ناخودآگاه به تایید شدن دارند هرگاه کودکان را تایید یابه عبارتی ستایش کنید اعتماد به نفسشان افزایش یافته احساس شگفت انگیزبودن می کنند آنان راتحسین نمایید مثلا کودک رابه خاطربردن جایزه وپیگیربودنش درمسابقه ستایش کنید .همیشه دنبال چیزی درکودک بگردید که قابل تحسین باشد، دراین صورت اوخودراموثر وارزشمند می یابد وشما راهم بسیاردوست خواهد داشت.

توجه به کودک

این خصوصیت مهم ترین خصیصه وکلید جذبه آنی ووسیله ای قوی برای القاءاعتماد به نفس به کودک است.

استفاده ازکلمات محبت آمیز

درهنگام برخورد با کودک از الفاظی صمیمی ومحبت آمیزاستفاده کنید مثلا: سلام خدمت بچه های گل چه قدربچه های شادومهربونی/ بچه های باایمان و نمازخون /معلومه که حافظه شما خیلی خوبه /آفرین به این بچه ها /می خوام به شما جایزه بدم و…

استفاده ازاسم کوچک کودک

 اگر کودک ببیند مربی همچون دوستانش اورابااسم کوچک صدامی کند احساس دوست داشتن بیشتر ونزدیکی بالاتری به مربی می کند زیرا کسانی اورابااسم کوچک صدامی کنند که به اونزدیک ترندوشما بااین ابتکار چون نزدیکان او خواهید شد.

روی خندان وبشاش

روی خندان و بشاش ازلحاظ روحی وروانی باعث آرامش درکودک می شود. درلحظات مختلف لبخند بزنید مثل:هنگام شروع صحبت/ سلام کردن /جواب سؤال دادن/ لحظه خداحافظی یاهنگام صدازدن بچه ها لبخند بزنید وبشاش باشید.

چون آشنایی دیرینه

باکودکان طوری رفتارنمایید که گویی انگارمدت هاست آنها رامی شناسید همچون دوستی قدیمی که مدت ها اورا ندیده اید وناگهان اورا ملاقات کرده اید. هیجان زده ،خوشحال ،سپاسگزارواحساساتی!

۲-استفاده ازروش های جذاب ومورد علاقه کودکان :

درصورت جذاب بودن روش های ارائه مطلب به کودک اهتمام کودک به فراگیری بیشترودقت وسرعت انتقال مطلب بالاترخواهد بود ازجمله روش های مورد علاقه کودکان عبارت است از۱- روش بازی ۲- روش قصه گویی۳- نمایش وپانتومیم ۴- مسابقات مختلف ۵-اهداءجایزه۶-تعامل وشرکت دادن کودکان درتدریس، اجراءو مسابقات۷- برگزاری تدریس درزمان ومکان مناسب ۸-آراستگی ظاهر مربی

حجت الاسلام افشاری

 
نظرات

  • by
  • آگوست ۱۷, ۲۰۱۶
خوب بود
  • by
  • آگوست ۱۷, ۲۰۱۶
تشکر از شما

افزودن دیدگاه

لطفا پاسخ سوال را بنویسید.