×
×

پازل عید غدیر

پازل عید غدیر

عید غدیر
مجموعه ای از نه پازل با موضوع عید غدیر و ولایت امام علی علیه السلام به صورت انلاین

 دلبندم؛ برای انجام هرکدام از پازل ها زیر عکس آن درجه دشواری اش را از ساده تا خیلی سخت انتخاب کن روی آن کلیک کن ووارد بازی شو .

 پازل کودکان شماره یک

     درجه ی دشواری: ساده
     درجه ی دشواری: سخت
     درجه ی دشواری: بسیار سخت

 

پازل کودکان شماره دو

     درجه ی دشواری: ساده
      درجه ی دشواری: سخت
      درجه ی دشواری: بسیار سخت

 

پازل کودکان شماره سه

     درجه ی دشواری: ساده
      درجه ی دشواری: سخت
      درجه ی دشواری: بسیار سخت

 

 پازل کودکان شماره چهار

      درجه ی دشواری: ساده
     درجه ی دشواری: سخت
     درجه ی دشواری: بسیار سخت

 

پازل کودکان شماره پنج

     درجه ی دشواری: ساده
      درجه ی دشواری: سخت
      درجه ی دشواری: بسیار سخت

 

پازل کودکان شماره شش

     درجه ی دشواری: ساده
      درجه ی دشواری: سخت
      درجه ی دشواری: بسیار سخت

 پازل کودکان شماره هفت

      درجه ی دشواری: ساده
     درجه ی دشواری: سخت
     درجه ی دشواری: بسیار سخت

پازل کودکان شماره هشت

     درجه ی دشواری: ساده
      درجه ی دشواری: سخت
      درجه ی دشواری: بسیار سخت

 

پازل کودکان شماره نه

       درجه ی دشواری: ساده
      درجه ی دشواری: سخت
      درجه ی دشواری: بسیار سخت

 

منبع :http://www.khetabeghadir.com سایت خطابه غدیر  

موضوع بخش کودکان: 
  • ۱۳۹۵/۵/۲۶ - ۱۸:۲۵
  • نظرات ۰افزودن دیدگاه

لطفا پاسخ سوال را بنویسید.