×
×

تربیت دینی فرزند

مقاله «کودک ونماز » نوشته حجت الاسلام حقیقت
حقوق فرزندان برگرفته ازکتاب مفاتیح الحیات
احکام وحقوق کودک از لحظه تولدش تا رسدن به بلوغ توسط استاد فلاح زاده
نمایشگاه تصویری سبک زندگی غربی نتیجه تهاجم فرهنگی
این نرم افزار شامل سی داستان کوتاه کودکانه می باشد ؛ تصاویری از محیط نرم افزار:
روایات تربیتی
این نرم افزار شامل موارد زیر می باشد : ۱: ۴۰ حدیث متنی تربیت کودک ۲: احادیث تصویری در دو بخش : رنگ آمیزی و تصویر
نمایشگاه تصویری سبک زندگی غربی نتیجه تهاجم فرهنگی
نمایشگاه تصویری سبک زندگی غربی نتیجه تهاجم فرهنگی

صفحه‌ها