×
×

کاردستی

ساخن تابلوهای مذهبی
آشنایی باخانه خدا
فضیلت شانه کردن مودرروایات
نماز دژی مستکم در برابر وسوسه های شیطان است
با چهار تا بادکنک یک دوچرخه بسازید
با یک بادکنک یک هواپیما زیبا بسازید
شما کودکان عزیز در این جا با نحوه ساخت پرچم زیبای عاشورایی آشنا می شوید خودتان با فراهم آوردن لوازم مورد نیاز شروع به ساختن پرچم کنید

صفحه‌ها