×
×

#مقام_معظم_رهبری

خاطره ای از سیل ایرانشهر در زمان تبعید مقام معظم رهبری در این شهر