×
×

اجتماعی و فرهنگی

درسنامه ای برای مقطع متوسطه اول . با موضوع ارزش دانستن برای وقت
این درسنامه ویژه اجرا برای مقطع متوسه دوره اول می باشد
مجموعه صدکاربرگ آموزشی باروش مسابقه ویژه نوجوانان
هشتاد تک برگ (کار برگ ) در موضوعات گوناگون ویژه کودکان ونوجوانان
آموزش قانون مداری به کودکان
آشنایی باشهید پناهی
درسنامه آشنایی با اصل صدوده قانون اساسی ویژه نوجوانان
در این درس دانش آموزان با معنا و مصادیق محرم و نامحرم آشنا می شوند.
درسی برای آموزش احترام به والدین و معلمان وچگونگی رعایت حقوق آنان به دانش آموزان

صفحه‌ها