×
×
ویژه متوسطه اول
درسنامه قرآنی ویژه نوجوانان
درسنامه گیاهان ویژه کودکان
آشنایی کودکان باسوره توحید
باپاسخ دادن به این سوالات با پیامبرانی که در قرآن نام وداستانشان ذکر شده آشنا شوید
آشنایی دانش اموزان با اسامی مبارک سوره های قرآن
دانش آموزان با حل این کاربرگ با معارف قرآنی آشنا می گردند .
آموزش احکام نماز به دانش آموزان متوسطه اول با استفاده از روش های جذاب
جدول قرآنی بسیار زیبا ویژه دانش آموزان مقطع متوسطه اول

صفحه‌ها