×
×

درسنامه‌ها وتک برگی‌ها

ولادت امام علی علیه السلام
درسی برای آموزش احترام به والدین و معلمان وچگونگی رعایت حقوق آنان به دانش آموزان
در این درس دانش آموران با برخی ویژگی های رفتاری واخلاقی اهل بیت علیهم السلام آشنا می شوند
آموزش نماز به کوکان مقطع ابتدایی با استفاده از روش های مناسب مانند: استفاده از تخته ، بازی با کلمات،جدول و معما
مجموعه ای از جدول های قرآنی که به طور بسیار زیبایی از داستان های قرآنی واسامی سوره ها وترجمه کوتاه برخی آیات کاربردی ویژه نوجوانان طراحی شده است
مجموعه ای از مسابقات که هرکدام داخل برگه ای جداگانه طراحی شده تا این برگه هارا شما مربیان عزیز میان نوجوانان توزیع نمایید
ده عدد مسابقه فرهنگی به صورت جدول در برگه که مربیان عزیز باتوزیع میان دانش آموزان از آنان می خواهند تا سوالات را حل کرده ورمز را حدس بزنند
گلبرگ قرآن
درسنامه گلبرگ های قرآن

صفحه‌ها