×
×

قصه گویی

قصه وکودک
چگونه برای کودکان قصه بگوییم ؟ چه قصه ای بگوییم؟ چطور قصه گویی جذابی داشته باشیم؟
قصه ای کوتاه اززندگانی حضرت زهراسلام الله علیها
داستان خوابیدن امام علی در جای پیامبر و هجرت ایشان از مکه به مدینه وپنهان شدن در غار از دست شر دشمنان