×
×

پاوپوینت

ویژه دبستان و متوسطه اول
درباره فضاي مجازي چه بدانيم و چه بگوييم؟
پاورپوینت مسایقه ای ویژه نوجوان
در این پاورپوینت با روش ها، بایستگی ها و قالب های مورد نیاز در فعالیت های فرهتگی آشنا می شوید
توضیح رشادت های کودکان و نوجوانان عاشورا و درس و پیامی که این حماسه برای کودک و نوجوان امروز در بر دارد

صفحه‌ها