×
×

تصاویر

در زیرشش کاربرگ محرم آمده است که شما مربی گرامی میتوانید آن را دانلود و برای بچه ها تکثیر کنید
این مجموعه شامل بیست حدیث از امام رضا علیه السلام می باشد.
رنگ آمیزی احادیث با موضوع بهداشت و پاکیزگی
مجموعه ای که در زیر خدمت شما دوستان تقدیم می گردد ، متشکل از برگه هایی است که با احادیثی با موضوع نظافت ، پاکیزگی و بهداشت می باشد که متناسب با هر حدیث تصویری در هر برگه آمده ، که کودک هنگام رنگ آمیزی برگه با حدیث آشنا می شود و چند نمونه ی رنگ آمیزی شده ب
دژ مستحکم
همان طور که می دانید استفاده از وسایل وابزار کمک آموزشی بهترین راه برای انتقال مفاهیم دینی به کودکان ونوجوانان می باشد...