×
×

روش‌های انتقال مفاهیم دینی

#مسابقه
از سری مسابقات دینی جذاب وپرهیجان
چگونه قبله یابی کنیم؟
آموزش حجاب وپوشش صحیح به دختران درقالب بازی
از مجموعه روش های انتقال مفاهیم دینی به کودکان ونوجوانان
مسابقه غدیر
از مجموعه روش های انتقال مفاهیم دینی به نوجوانان
غدیر کودکان
از مجموعه روش های انتقال مفاهیم دینی به کودکان
با اجرای این مسابقه کودکان را با نعمت های خدا بیش از پیش آشنا گردانید
چگونه جامعه مان را معطر به عطر قرآن کنیم ؟