×
×

تکنولوژی آموزشی

با ساخت این کاردستی کودکان با داستان هجرت پیامبر آشنا می شوند
آموزش اوریگامی ۵نوع لباس
شامل ۲۶ تصویر آموزش ساخت اوریگامی