×
×

تکنولوژی آموزشی

از مجموعه کاردستی های قرآنی
کاردستی قرآنی
با ساخت این کاردستی کودکان با داستان هجرت پیامبر آشنا می شوند
آموزش اوریگامی ۵نوع لباس
شامل ۲۶ تصویر آموزش ساخت اوریگامی