×
×

مرحمت بالازاده وآیت الله خامنه ای

زندگی نامه + وصیت نامه+ ماجرای بسیار جالب نحوه گرفتن مجوز حضور در جبهه از دست آیت الله خامنه ای