×
×

روش‌های کلاسداری

به مناسبت دهه کرامت
هفت بخش شامل مسابقات احکام ، مسابقات با موضوعات اخلاقی، مسابقات با موضوعات اجتماعی ، مسابقات با موضوعات اعتقادی و....که ما نمونه هایی را جهت الگو گیری در این جا برایتان آورده ایم .

صفحه‌ها