×
×

هدیه آسمان

در این درس دانش آموزان با معنا و مصادیق محرم و نامحرم آشنا می شوند.
در این درس دانش آموران با برخی ویژگی های رفتاری واخلاقی اهل بیت علیهم السلام آشنا می شوند

صفحه‌ها