×
×

روش‌های اردو داری

چگونه اردو برگزار کنیم؟
جزوه روش اردوداری برگرفته ازبیانات استاد راستگو
بازی های اردویی
آشنایی مربیان گرامی با بازی هایی که در اردو به طور گروهی بانشاط بالا می توانید اجرا نمایید